top of page

جلسات و هزینه‌ها

جلسات

مدت زمان هر جلسه ۵۰ دقیقه است که هر هفته در یک روز و زمان
ثابت برگزار می‌شود
من درمان را به دو طریق کوتاه مدت و طولانی مدت را ارائه می‌دهم

هزینه‌ها    


هزینه هر جلسه معمولا ۸۰ پوند است 
من همچنین جلسات درمانی را به مراجعان در کشورهای مختلف ارائه می‌دهم و می‌توانم هزینه را براساس نرخ  بین المللی پیشنهاد دهم
لطفاً برای اطلاع از هزینه‌های بین المللی با من تماس بگیرید
bottom of page